ข้อมูลจังหวัด

มารู้จักจังหวัดนครพนม

นครพนม เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นเมืองชายแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ ความสวยงามของทิวทัศน์ และมีความหลากหลายของวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ รวมทั้งประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน....

 

ข้อมูลอำเภอ

มารู้จักอำเภอในนครพนม

การปกครองส่วนภูมิภาคแบ่งการปกครองออกเป็น 12 อำเภอ 97 ตำบล 1,123 หมู่บ้าน การปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งออกเป็น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 82 องค์การบริหารส่วนตำบล 1 เทศบาลเมือง 22 เทศบาลตำบล ....

  

ข้อมูลอาเซียน

มารู้จักอาเซียน

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ก่อตั้งขึ้นในปี 1967 โดยอินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์และไทยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค.

 


ร้องทุกข์

รับเรื่องร้องทุกข์

บริการประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดนครพนม หรือจังหวัดพื้ที่ใกล้เคียง แจ้งมาที่นี่....

แจ้งเบาะแส

ระบบแจ้งเบาะแส

จังหวัดนครพนมได้ทำการเฝ้าระวังด้านความมั่นคงระหว่างพื้นที่ชายแดน ไทย-ลาว และในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง ....

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถาม

ศูนย์บริการข้อมูลและการประสานงานสู่ประชาคมอาเซียน ยินดีให้คำปรึกษา และได้เปิดช่องทางส่งข้อความมาที่นี่....


ข่าวสารอำเภอ

 ๒๘ ม.ค.๕๘ ร่วมกันจับกุมพร้อมด้วยของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท๑(ยาบ้า)ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่าย2016-10-04 06:05:53 เปิดอ่าน 417 ครั้ง
27 ม.ค. 2559 ผู้ว่าฯ และปลัดจังหวัดนครพนมออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการตำบลละ 5 ล้าน2016-02-01 12:25:06 เปิดอ่าน 421 ครั้ง
27 ม.ค. 59 นายอำเภอศรีสงคราม พร้อมด้วยปกครองอำเภอศรีสงคราม ไปมอบผ้าห่มเพื่อบรรเทาภัยหนาว2016-10-04 06:15:19 เปิดอ่าน 353 ครั้ง
27 ม.ค. 2559 ผู้ว่าฯ และปลัดจังหวัดนครพนมมอบผ้าห่มเพื่อบรรเทาภัยหนาวให้แก่ราษฎร บ้านภูกระแต2016-10-04 06:16:28 เปิดอ่าน 327 ครั้ง

หนังสือราชการ

ด่วนที่สุด ที่ นพ 0018.1/61 ลว 29 มี.ค. 60 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ การจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการและรายละเอียดตัวชี้วัดฯ (18.27 MB) 2017-03-29 10:24:40 เปิดอ่าน: 1 ครั้ง
นพ 0018.1/59 ลว 23 มี.ค.60 ปรับปรุงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (656.01 KB) 2017-03-24 09:47:54 เปิดอ่าน: 14 ครั้ง
นพ 0018.1/ว4282มาตรการควบคุมสถานบริการ สถานประกอบกิจการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ในเทศกาลวันสงกรานต์ ๒๕๖๐ (1.31 MB) 2017-03-22 16:52:21 เปิดอ่าน: 25 ครั้ง
นพ 0018.1/ว4282มาตรการควบคุมสถานบริการ สถานประกอบกิจการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ในเทศกาลวันสงกรานต์ ๒๕๖๐ (1.31 MB) 2017-03-22 16:50:44 เปิดอ่าน: 28 ครั้ง

ศูนย์บริการข้อมูลและการประสานงานสู่ประชาคมอาเซียน-ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม สร้างเมื่อ่ : วันจันทร์ ที่11 พฤษภาคม 2558 17:25:15
เว็บไซต์ : www.dopanakhonphanom.com ,อัพเดตเมื่อ: 23 มกราคม 2559 12.09น.